Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2019-03-22

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Artykuły

Znani Czesi pochodzacy z PragiFranz Kafka Praga Czeska Praga przez wieki w swojej historii doczekała się wielu wybitnych postaci, które znalazły uznanie nie tylko w kraju, ale na całym świecie. Warto skupić się na najnowszej historii i przedstawić tych, którzy odnieśli sukces w różnych dziedzinach życia, dzięki czemu zdobyli rozgłos i sławę oraz uznanie, zwłaszcza że niektórzy wciąż aktywnie pracują, niektórzy niedawno odeszli, ale wszyscy ich wciąż pamiętają, Na początek muzyka, dla której w szczególny sposób zasłużyli się Bedrzich Smetana i jego młodszy kolega Antonin Dvorak. Bedrzich Smetana znany czeski kompozytor okresu romantyzmu, urodził się 2 marca w Litomyślu, jednak większość życia Smetana spędził w Pradze. Przez kilka lat pobytu w Szwecji tu uczył, prowadził orkiestrę i dawał koncerty kameralne. Skomponował wiele utworów muzycznych, jednak największe uznanie i sławę na całym świecie przyniosła mu opera Sprzedana Narzeczona, znane i cenione są też inne opery: Dalibor, Dwie wdowy, Libusza i Czarcia ściana. Kompozytor zmarł 12 maja 1884 roku i został pochowany w Pradze na cmentarzu wyszehradzkim.

Antonin Dvorak – czeski kompozytor i dyrygent okresu romantyzmu, przedstawiciel czeskiej muzyki narodowej urodził się 8 września 1841 w Nelahozevsi pod Pragą i z Pragą związane było całe jego życie, choć był moment, gdy przez 3 lata sprawował posadę dyrektora konserwatorium w Nowym Jorku. Usłyszysz o nim więcej korzystając z wycieczki do Pragi. Twórczość Dvoraka w pierwszej fazie oparta była na fascynacji muzyką Beethovena i Schuberta oraz rodzimego kompozytora Smetany, w drugiej fazie twórczości Dvorak sięgnął do głębi swoich osobistych odczuć i przeżyć, trzecia faza twórczości to zwrot ku rodzimej tradycji muzycznej i czeskim inspiracjom muzycznym . Dvorak był bardzo płodnym kompozytorem, jego twórczość jest bogata nie tylko pod względem liczebności, ale przede wszystkim przez wzgląd na różnorodność form,wśród nich są symfonie z tą najbardziej znaną 9 pt. Z nowego świata, oratoria, kantaty, suity, msze, utwory instrumentalne, koncerty i największe dzieła – opery z najbardziej znanymi: Rusałka, Jakobin, Diabeł i Kasia. Nagła śmierć kompozytora w dniu 1 maja 1904 przerwała jego wspaniałą passę, w 1932 roku w jego barokowym, letnim pałacyku America powstało muzeum Dvoraka, a przed praskim Rudolfinum wzniesiono mu pomnik.

Nie sposób pominąć osoby Franza Kafki, który zdobył ogromne uznanie dla swojej pracy literackiej Franz Kafka urodził się w Pradze w żydowskiej rodzinie w 1883 roku za czasów monarchii austro-węgierskiej, ojczystym językiem Franza był język niemiecki, młody człowiek uległ prężnie rozwijającej się w Pradze kulturze niemieckiej i choć marzył o karierze literackiej, to dla zapewnienia sobie bytu ukończył studia prawnicze, a po kilku latach udało mu się nawet uzyskać doktorat. Do 1922 roku Kafka pracował w zakładzie ubezpieczeniowym, często awansował i prowadził dość dostatnie życie, często podróżował po kraju. Od 1922 roku wraz ze swoją życiową partnerką mieszkał w Berlinie, od tamtej pory poświęcił się wyłącznie pisaniu, jednak postępująca gruźlica zabrała go spośród żywych w 1923 roku. Franz Kafka jest autorem znanych powieści jak: Proces, Zamek, Ameryka oraz opowiadań Wyrok, Przemiana, Schron i innych. W Pradze praca i działalność Kafki zostały docenione, tu znajduje się poświęcone mu muzeum, tu w 80 rocznicę Jego śmierci ufundowano mu pomnik. Będziesz mógł go zobaczyć podczas wycieczki do Pragi.

Kolejne dwie osoby z dwóch przeciwległych biegunów czyli materia i duchowe uniesienia zawarte w poezji, osiągnięcia których zostały docenione i uhonorowane nagrodą Nobla Jaroslav Heyrovsky – czeski chemik, laureat nagrody Nobla z dziedziny chemii z 1959 roku, urodził się w Pradze 20 grudnia 1890 roku, jako piąte dziecko profesora prawa rzymskiego Leopolda Heyrovskiego. Studiował chemię, fizykę i matematykę początkowo na Praskim Uniwersytecie, później w University College w Londynie, w 1918 roku uzyskał tytuł doktora w Pradze, a w 1921 roku w Londynie. Swoją pracę naukową kontynuował w Pradze na Uniwersytecie Karola, tutaj też w 1922 roku uzyskał pierwsze stanowisko naukowe, tu również był mianowany jako pierwszy profesor chemii fizycznej.W dniu 27 maja 1950 roku Uniwersytet Warszawski uhonorował go tytułem doktora honoris causa. Zmarł 27 marca 1967 roku. Jaroslav Seifert - czeski poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1984 roku, urodził się w Pradze 23 września 1901 roku w Pradze w dzielnicy Żiżkov w robotniczej rodzinie, pierwszy tomik wierszy – Miasto we łzach ukazał się w 1921 roku. Seifert przez wiele lat był członkiem Komunistycznej Partii Czechosłowacji, jednak za przeciwne stanowisko co do bolszewickiej tendencji został z niej usunięty w 1929 roku. Swoją polityczną działalność kontynuował w Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej, w 1936 roku po raz pierwszy otrzymał czechosłowacką nagrodę państwową. Podczas niemieckiej okupacji pracował jako redaktor gazety Narodni prace, a po zakończeniu wojny redagował czasopismo związków zawodowych Prace. Od 1949 roku, kiedy to zmuszono go do zaprzestania pracy dziennikarskiej oddał się wyłącznie literaturze, jednak na przełomie lat 50-tych i 60-tych nie mógł publikować swojej twórczości, dopiero w 1965 roku udało mu się wydać kolejny tom swoich wierszy, a w 1967 roku uhonorowano go tytułem Artysty Narodowego. Praska wiosna i wydarzenia związane z nią znów pochłonęły uwagę Seiferta, trzeba jeszcze podkreślić jego zaangażowanie w działaniach Związku Pisarzy Czeskich w latach 1968-1970, w międzyczasie powtórnie przyznano mu czechosłowacką nagrodę państwową. Zmarł w Pradze 10 września 1986 roku.

Kinematografia i reżyseria, to jeszcze jedna dziedzina w której spełnienie znalazł wielki prażanin Milos Forman, czeski reżyser filmowy urodził się 18 lutego 1932 roku w Caslaviu, jest absolwentem Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Światowy rozgłos przyniósł mu film Miłość blondynki w latach 60-tych XX wieku. W 1968 roku na zaproszenie Paramount Pictures wyjechał do USA, stłumienie praskiej wiosny sprawiło, że nie zdecydował się na powrót do kraju, obecnie mieszka i tworzy w USA. Reżyserowany przez niego film „ Lot nad kukułczym gniazdem został uhonorowany aż pięcioma Oskarami, Oskarem też został nagrodzony film pt. Amadeusz. W 1995 roku reżyser otrzymał Medal Za Zasługi I stopnia.

Nieprzeciętną postacią, która odniosła ogromny sukces jako polityk Stanów Zjednoczonych, osoba zasłużoną dla polityki zagranicznej jest Madeleine Korbel Albright ( Marie Jana Korbelova ) Urodziła się w Pradze 15 maja 1937 roku w żydowskiej rodzinie ( o swoim żydowskim pochodzeniu dowiedziała się będąc już dorosłą ). Przed II wojną światową ojciec Marie znalazł schronienie w stolicy Jugosławii Belgradzie, gdzie przebywał z misją dyplomatyczną z Czechosłowacji, dzięki czemu udało mu się ocalić życie swojej rodzinie. W 1950 roku Marie wraz z rodzicami wyjechała do USA – przez Wielką Brytanię. Kiedy rozpoczynała naukę w Swiss Boarding School, babcia nadała jej imię Madeleine ( francuską wersja czeskiego imienia Madlenka ), a Marie zaakceptowała nowe imię. W 1959 roku Madeleine wyszła za mąż za dziennikarza prasowego Josepha Albrighta, razem wychowali trzy córki, ich związek rozpadł się w 1982 roku. Albright znana jest ze swoich broszek, które zakłada stosownie do okazji, dla przykładu gdy spotkała się z marynarką amerykańską jej strój zdobiła broszka z kotwicą, a na spotkanie Saddamem Husajnem przypięła broszkę w kształcie węża. Albright otrzymała bardzo dobre wykształcenie otrzymując tytuł doktora prawa publicznego i rządowego, a jej kariera polityczna rozwijała się nadspodziewanie szybko. W latach 1978-1981 była członkiem Narodowej Rady Bezpieczeństwa, gdzie jako pracownik Białego Domu odpowiadała za politykę zagraniczną, zanim została sekretarzem stanu pełniła funkcję członka gabinetu prezydenta Billa Clintona, który w grudniu 1996 roku nominował ją na stanowisko sekretarza stanu, które objęła 23 stycznia 1997 roku jako pierwsza kobieta w historii. Albright pełniła też funkcję Ambasadora przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2003 roku wydała swoją biografię. Więcej o tym usłyszysz jadąc na wycieczkę do Pragi.

Znaczącą postacią dla Pragi i Czech jest osoba wielkiego polityka, zasłużonego dla Czechosłowacji i Czech, szczególnie w okresie zmian ustrojowych. Vaclava Havla, pisarza, dramaturga i polityka, byłego prezydenta Czechosłowacji, później Czech szanują i poważają nie tylko w kraju, ale również w Europie i na całym świecie. Havel urodził się w Pradze w 1936 roku, był synem przedsiębiorcy, więc jego pochodzenie za czasów władzy komunistycznej przeszkadzało mu w życiu, nie mógł uczyć się ani w wymarzonym liceum, ani studiować na wybranym kierunku. Od 1955 roku prowadził aktywną działalność literacką, pracował w teatrze jako asystent reżysera. Prowadził zdecydowaną działalność skierowaną przeciwko systemowi, głównie w czasie aksamitnej rewolucji z 1989 roku, podczas której stanął na czele demonstrantów. Za swoją działalność przez wiele lat był represjonowany- pozbawiano go pracy, umieszczano w areszcie domowym lub w więzieniu. Jego niezłomna postawa wzbudzała respekt, zaufanie i podziw, więc został wybrany na prezydenta Czechosłowacji, a od 1993 roku został obrany prezydentem już Czeskiej Republiki na II kadencję, swój urząd sprawował przez 10 lat. Vaclav Havel wprowadził swój do UE i do NATO przyczynił się do jego dynamicznego rozwoju, za swoje zasługi otrzymał wiele nagród i odznaczeń.

Warto wymienić jeszcze jedną znaną postać pochodzącą ze świata czeskiej rozrywki, a jest nią nią żyjąca współcześnie i ciągle kontynuująca swoją muzyczną karierę prażanka Helena Vondraczkova. Urodziła się w 1947 roku, jej kariera rozpoczęła się od wygrania konkursu Szukamy nowych talentów, a popularność przyniósł jej utwór Czerwona rzeka zaprezentowany w 1965 roku. Koncertowała niemal na całym świecie, znana jest w USA i Canadzie, potrafi zaśpiewać w kilku językach, zdobyła ponad 700 nagród na różnych festiwalach. W czasie ponad czterech dekad swojej kariery nagrała prawie dwa tysiące utworów muzycznych. Zapraszamy na wycieczki do Czech.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia
Wycieczki do Pragi Nieruchomości Przemyśl