Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2019-03-22

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Artykuły

Historia PragiPraski zamek Na początku IX wieku powstało państwo Wielkomorawskie pod panowaniem Dynastii Mojmirowiców i obejmowało tereny Słowacji, Czech, Małopolski, Śląska, Łużyc i Panonii. Dzięki Cyrylowi i Metodemu na tych ziemiach zadomowiło się chrześcijaństwo i w roku 867 stało się religią państwową. Odprawiano nawet msze w języku Słowian. Stuletnia historia Moraw zakończyła się w roku 907 gdy państwo zostało najechane przez Węgrów. Po państwie Morawskim wyrosła nowa potęga - Państwo Przemyślidów. Pierwszym czeskim księciem był Borzywoj i jego małżonka Ludmiła, Którzy byli ochrzczeni przez Metodego w 869 r. Czesi wspólnie z Bawarczykami odparli ataki Węgrów i sami zaczęli ekspansję. Najbardziej znanym władcą tego okresu był Wacław. Szczyt potęgi Państwa Przemyślidów przypadła na okres rządów Przemysła Ottokara II, kiedy granice królestwa sięgnęły Adriatyku. Następnym wielkim władcą był Jan Luksemburski, który zdobył władzę żeniąc się z Eliszką Przemysłówna. Uzależnił on niemal wszystkie księstwa śląskie i przyłączył Łużyce. Lepiej można poznać tą historię podczas wycieczek do Pragi. Karol IV, syn Jana ułożył sobie dobre stosunki z sąsiadami. Rządy Karola był to okres największej potęgi Czech i czeski król był jednym z elektorów którym przysługiwał wybór cesarza. W 1415 Jana Husa uznano jako heretyka i spalono na stosie. W Pradze Wybuchła rewolucja i katolickich rajców wyrzucono przez okna. Czesi odparli 4 krucjaty i wzmogły się nastroje antyniemieckie. Umarł Wacław IV i w niedługim okresie maił swój początek władzy Jagiellonów, którzy połączyli się z Habsburgami. W czasie najazdu Turków na Wiedeń Habsburgowie na krótko przenieśli swoją stolicę do Pragi. W Czechach dochodziło do konfliktów na tle religijnym. W Pradze wybuchło powstanie kiedy w 1618 kiedy na Hradczanach przedstawiciele protestanckiej szlachty wyrzucili dwóch namiestników cesarskich przez okno i zaczęła się wojna trzydziestoletnia. Podczas wycieczki do Pragi zwiedzamy Hradczany. W Czechach masowo odbierano majątki innowierców. Wojnie trzydziestoletnią zakończył pokój westfalski i w przeddzień jego podpisania Pragę i Północne Czechy zajęli Szwedzi. Podczas I wojny światowej Czesi walczyli ramię w ramię z innymi narodami imperium Habsburgów. 30 maja 1918 Czesi i Słowacy podpisali deklarację dotyczącą przyszłej federacji. 28 października proklamowano niepodległość Czechosłowacji. Granice państwa opierały się na koncepcji historycznej a tam gdzie mieszkała większość węgierska uznano ich na zmadziaryzowanych Słowaków. Sytuacja gospodarcza Czechosłowacji była dobra gdyż znajdowało się tam 80% przemysłu dawnego mocarstwa. We wrześniu 1938 Czechosłowacja musiała oddać Sudety Niemcom po traktacie monachijskim. W marcu 1939 Niemcy zajęły Czechosłowację tworząc Protektorat Czech i Moraw. Po rozpoczęciu działań wojennych we Francji powstał czeski rząd emigracyjny a w Pradze i Czechach zaczęto organizować ruch oporu. Po II wojnie światowej Czechy podzieliły los innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wybrano demokratyczny rząd Benesza ale komuniści uzyskali 40% w wyborach. Doszło do przekształcenia Czechosłowacji w republikę socjalistyczną. W roku 1968 "Praska Wiosna" skończyła się interwencją zbrojną państw Układu Warszawskiego. W 1988 doszło do pierwszych demonstracji. W 1989 protestowano przeciwko uwięzieniu dysydentów - m. in. Vaclava Havla, który po przewrocie został prezydentem. W roku 1992 doszło do podziału Czech i Słowacji. Wycieczka do Czech pozwoli Ci poznać "kawał" czeskiej hitorii.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia
Wycieczki do Pragi Nieruchomości Przemyśl