Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2019-03-22

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Artykuły

Architektura

Praski zamek Na terenie Moraw od IX w. zaczęto wznosić pierwsze kamienne kościoły pod wpływem kultury bizantyjskiej. Za Przemyślidów wybudowano w Czechach stawiano pierwsze budowle sakralne. Przykładem mogą być rotunda św Wita w Pradze. Natomiast styl romański skromnie odbił się w Pradze i Czechach. Na Hradczanach wzniesiono romański zamek w w Prtadze wyrosło kamienne miasto. Zachowane fragmenty romańskich domów można oglądać dziś w praskich podziemiach kamienic na starym mieście. Gotyk do Czech dotarł w XIII wieku i przykładem są klasztor franciszkanów i klarysek w Pradze. Największy rozkwit gotyku nastąpił w drugiej połowie XIV wieku. Praga była rezydencją króla i cesarza Karola IV i stała się artystyczną stolicą Europy Środkowej. Najbardziej znanymi dziełami gotyckimi są Katedra św Wita (punkt każdej wycieczki do Pragi) i ratusz, a poza Pragą to zamki w Krivoklatach i Karlsztejn. Renesans wkroczył do Czech wraz z dynastią Jagiellonów - sala Władysławowska, ale rozkwit renesansu odbył się dopiero po wstąpieniu na tron Habsburgów. W południowych Czechach wzniesiono renesansowe miasta - Czaski Krumlov i Telcz oraz przepiękny zamek Czervena Lhota. Architektura sakralna nadal opierała się na gotyku i dopiero pod koniec XVI wieku wybudowano kościół św Rocha w Pradze. Barok natomiast wiąże się z wojną trzydziestoletnią. Z tych czasów pochodzi Pałac Wallansteina w Pradze. Barok zaczął dominować w drugiej połowie XVII w. i stał się dominującym stylem Czeskich i morawskich miast. Powstały wtedy takie wspaniałe budowle jak Pałac Czerniów, Pałac Arcybiskupów w Pradze i pałacyk letni Troja. Wycieczki do Pragi pozwalają zobaczyć najwybitniejsze dzieła czeskiej architektury.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia
Wycieczki do Pragi Nieruchomości Przemyśl