Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2019-02-19

W najbliższym czasie

Wybierz kierunek wycieczki:

Zobacz również:

Artykuły

Związek wrocławia z Pragą

Stary Wrocław Przynależność narodowa Wrocławia to temat bardzo delikatny i trzeba podchodzić do niego z ostrożnością. W przeszłości zmieniały się granice państw i skład etniczny miasta, a zainteresowanie tą kwestią rośnie u naukowców z Polski, Czech i Niemiec. Po przyłączeniu "ziem odzyskanych" do PRLu Polacy byli przekonani o słuszności powrotu terenów, które niegdyś były utracone. Władza ludowa również czyniła wysiłki, żeby podkreślić polskość miast, miasteczek i wsi w zachodniej Polsce. Po obaleniu komunizmu zaczęto zwracać uwagę na dziedzictwo niemieckie Dolnego Śląska, co przestało już być tematem tabu. Zaczęły się również pojawiać teorie o pierwotnej czeskiej przynależności Wrocławia na czym skupimy się w tym artykule.
Państwo Czeskie na tych terenach było już obecne w X wieku. Wielce prawdopodobne, że zostało założone przez księcia Wratysława. W tym czasie państwo polskie rosło w siłę i najpóźniej do 999 r. miasto znalazło się we władaniu Piastów, podobnie jak w Krakowie niektórzy historycy notują obecność wojsk czeskich do 991 roku. Po śmierci Henryka IV Wrocław ponownie trafia pod panowanie czeskie w roku 1335. Przez 20 lat okolice Wrocławia były jeszcze terenami spornymi ale w 1356 roku czeska władza tam się utrwaliła. Po pierwszej wojnie śląskiej Wrocław na 200 lat trafia w ręce Prus i 1945 roku odzyskują go Polacy. Biorąc pod uwagę okresy panowania różnych państw najdłużej miastem władali Czesi. Ok. 400 lat władzy polskiej w konfrontacji z 470 czeskiej i 200 pruskiej. Śląsk jawił się jako ostoja katolicyzmu w czasach, gdy w Pradze husyci prowadzili walkę o władzę. Już za panowania czeskiego kronikarze wspominali o zamieszkaniu miasta przez Polaków i krucjatach na czeskie ziemie opanowane przez husytów. Po wyborze husyckiego, króla Jerzego, władze miasta składają hołd jego konkurentowi do tronu Maciejowi Korwinowi. Dawny Wrocław Czy taka niesubordynacja wiązała się z ruchami narodowymi? Żeby to zrozumieć to musimy przenieść się w specyfikę średniowiecza i ówczesnej świadomości narodowej, której nie możemy w żadnym wypadku porównywać z dzisiejszą. Ciężko mówić o czechizacji Śląska, gdyż prawdopodobnie nie nastąpiły wtedy duże migracje. We wczesnym średniowieczu napłynęły plemiona polskie i z czasem obserwowany był napływ ludności niemieckiej. Słowianie byli zacofani w wielu dziedzinach więc potrzebowali budowniczych i architektów pod nowe budownictwo. Najłatwiej było ich ściągnąć z Niemiec. Początkowo ludność niemiecka asymilowała się aż do 19. wieku, kiedy nastąpiła silna germanizacja. Mimo germanizacji i specjalnych praw języka niemieckiego język polski od razu nie zniknął z ulic Wrocławia. W tym czasie Czesi we Wrocławiu byli mniej liczni i ich środowisko było związane z katedrą języków słowiańskich powołanej przez ministerstwo oświaty Prus. Było to dobre miejsce ze względu na bliskość Pragi i słowiańskie korzenie miasta.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia
Wycieczki do Pragi Nieruchomości Przemyśl