Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2019-02-19

W najbliższym czasie

Wybierz kierunek wycieczki:

Zobacz również:

Artykuły

Biografia Vaclava Havla

Vaclav Havel Vaclav Havel - czeski pisarz, dramaturg, dysydent i działacz społeczny, ostatni prezydent Czechosłowacji.

Biografia
Vaclav Havel urodził się 5 października 1936 roku w bogatej rodzinie, powiązanej z kinematografią i budownictwem.

Początek pisarstwa
W roku 1955 roku Havel pierwszy raz wystąpił w roli jako krytyka i po tym wydarzeniu stał się sławny w kręgach literackich. W tym czasie ukazują się jego pierwsze powieści. Przez swoje szlacheckie pochodzenie miał problem ze zdobyciem wyższego wykształcenia. Udało mu się ukończyć szkołę ze specjalnością chemik-laborant i równolegle ukończyć liceum wieczorowe. W 1966 ukończył zaocznie Praską Akademię Stuk Pięknych na specjalności teatr. W 1965 roku został redaktorem dziennika "Osoba". W tym czasi9e już czechosłowacka cenzura zwróciła uwagę na jego pracę i równocześnie zaczyna być znanym pisarzem za granicą.

Havel i Kuroń Działalność dysydencka
Po wydarzeniach praskiej wiosny w 1968 był już znany ze swoich wolnościowych poglądów i nie raz był aresztowany. Bardzo aktywnie pisał w tym czasie. Dzięki honorariom zza granicy mógł pozwolić sobie na niepodejmowanie pracy w Czechosłowacji. W 1975 roku był autorem listu otwartego do Gustawa Husaka. W 1979 został oskarżony przez komunistyczne władze o działalność wywrotową.

Aksamitna rewolucja
Podczas protestów studentów w Pradze jesienią 1989 roku zaczęła się aksamitna rewolucja. Havel był jednym z inicjatorów forum ludowego i jednocześnie został przewodniczącym ruchu opozycyjnego w Czechach. Popularność Havla jako polityka zaczęła mocno wzrastać. Po rezygnacji części posłów komunistycznych dostał się do parlamentu.

Prezydent
29 grudnia 1989 roku Havel jednogłośnie został wybrany na prezydenta Czechosłowacji. Za jego kadencji nastąpiła demokratyzacja kraju, ekonomiczne reformy i znaczne zbliżenie do krajów zachodnich i USA. Był zwolennikiem jedności Czech i Słowacji. 20 lipca 1992 roku nie został ponownie wybrany i zniknął na jakiś czas z polityki.

Poglądy
W swoich utworach wykorzystywał słowo "Absurdystan" - wyimaginowana kraina gdzie absurd traktowany jest jako norma. Początkowo termin ten był rozpowszechniony wśród dysydentów. Ostatnio używanie terminu rozszerzyło się na inne kraje Europy centralnej i Wschodniej.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia
Wycieczki do Pragi Nieruchomości Przemyśl